sobhe-no.ir
1002
دوشنبه، ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
11
نکته

نام برخی چهره‌های سرشناس فرهنگی و هنری در کنار هشتگ «تجاوز» در شبکه‌های اجتماعی به میان آمده است

افتادن همزمان از دو سر بام

چند روزی است که برخی کاربران تويیتر ضمن به کار بردن هشتگ «تجاوز»، برخی تجربه‌ها درباره تجاوز را در این زمینه منتشر می‌کنند؛ بعضی‌هایشان کاربرانی مستعار و ناشناخته هستند و البته برخی هم افرادی شناخته‌شده در زمینه‌های کاری مشخص که تجربه‌هایی عجیب و تلخ و هراس‌‌انگیز را به اشتراک گذاشته‌اند. حالا از یک‌سو نام برخی چهره‌های خاص جریان روشنفکری در زمینه‌های هنری و دانشگاهی در تجربه‌های مشابه افراد مختلف به میان آمده که از نگاه برخی، پرداختن به این محمل مستعد فکری برای بروز چنین وقایع تلخی را ضروری کرده است و هم از سوی دیگر، حساسیت‌ها نسبت به چگونگی ابراز این دست تجربه‌ها و ضرورت حفظ آبروی خود و دیگری و هزینه‌های آن را بالا برده و به بحثی داغ در این حوزه دامن زده است.

شماره‌های پیشین