sobhe-no.ir
839
سه شنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۸
1

صبح نو

حقیقت را نمیتوان از زبان دشمن شنید

یادداشتی از آقای مهدی فضائلی، کارشناس مسائل سیاسی

حقیقت را نمیتوان از زبان دشمن شنید
 مهدی فضائلی
بعضی حرفها را هر چند تکراری باشد باید گفت.فرض کنید خدای ناکرده مسجد امام اصفهان با قدمتی حدودا" چهارصد ساله در آتش بسوزد!
بدون تردید و بلافاصله سردمداران آمریکا  توئیت میکنند و رسانه های بیگانه و برخی همسوهای داخلی شان هفته ها از زوایای مختلف این حادثه را بررسی خواهند کرد و همه این توئیت ها و برنامه ها به ناتوانی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی، حضور منطقه ای ایران!،تحریم ها،بی توجهی نظام به میراث فرهنگی و سرانجام سیاست های کلی نظام و رهبری ختم خواهد شد!
تعجب نکنید نه فقط در حوادثی مانند سیل بی سابقه هفته های اخیر، بلکه در حوادثی طبیعی تر و کوچکتر از سیل یا مورد فرضی فوق الذکر هم شاهد چنین رفتارها و موضعگیری های مغرضانه و کینه توزانه بوده ایم.
اما وقتی حوادثی به مراتب بزرگتر و خسارت بارتر در کشورهای دیگر اعم از غرب و هم پیمانانش رخ دهد، برخوردها بسیار معمولی، زودگذر و بدون بار سیاسی تمام میشود.
ماجرای سقوط جرثقیل در مسجدالحرام، فاجعه منا، آتش گرفتن برج گرنفل لندن،آتش سوزی حدود ۱۲۰ هزار هکتار جنگل های کالیفرنیا موسوم به "مندوسینو کمپلکس"،سیل جنوب غرب ژاپن و سیل در ایالت تگزاس آمریکا که فقط در چند سال اخیر رخ داده و هر کدام دهها و بعضا" صدها کشته و دهها هزار آواره و میلیاردها دلار خسارت بر جای گذاشته از این نمونه هاست.
جدیدترین نمونه این حوادث، آتش گرفتن کلیسای نوتردام در پاریس و فروریختن این کلیسای حدودا" هشتصد ساله است.کلیسایی که سالانه حدود سیزده میلیون گردشگر خارجی از آن بازدید می کردند و با سوختنش قلب فرانسوی ها نیز سوخت اما نه توئیت گزنده ای از سران نظام سلطه منتشر شد و نه موضعگیری خصومت آمیزی از طرف رسانه های وابسته به جبهه استکبار و همپیمانانش.
و البته با تاسف باید بگویم که رسانه های ما نیز که در خودزنی ید طولایی دارند از کنار این وقایع به راحتی می گذرند و یا به حداقل ها اکتفا می کنند.
خلاصه کلام اینکه اولا" در باره آنچه به منافع ملی و مصالح عمومی مردم ما مربوط می شود "دشمنان انقلاب با انگیزه ای قوی، تحریف و دروغ پردازی در باره گذشته و حتی زمان حال را دنبال میکنند و از پول و همه ابزارها برای آن بهره میگیرند. رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمیتوان شنید".(بیانیه گام دوم)و ثانیا" اینکه توانمندی‌های مورد ادعای غرب حتی در باره پیش بینی حوادث یا مهار آنها هم با واقعیت های موجود فاصله بسیار دارد.

شماره‌های پیشین